Huisregels

Wat kunt u van mij verwachten en wat verwacht ik van u

Privacy gewaarborgd

Praktijk Li Qi houdt een patiënten administratie bij, deze informatie is vertrouwelijk, uw privacy is gewaarborgd en wordt niet zonder toestemming van de patiënt aan derden verstrekt. Bij uw eerste consult zullen NAW gegevens van u genoteerd worden en bij ieder bezoek zal indien nodig het dossier bijgewerkt worden. Ook het burgerservice nummer zal in uw dossier vermeld worden.

Hygiëne en gedrag

Verwacht wordt dat men de hygiëne in acht neemt. Praktijk Li Qi zal op zijn beurt er ook voor zorgen dat er in een hygiënische omgeving gewerkt wordt. Voor de Acupunctuur worden kwaliteitsnaalden gebruikt welke voor eenmalig gebruik zijn, hierdoor is de behandeling hygiënisch en veilig.
In de praktijk zal volgens de algemene (fatsoens)normen en waarden behandeld worden, er wordt ook verwacht dat men deze normen en waarden toepast in de praktijk.
In geval van incorrect gedrag behoudt Praktijk Li Qi het recht de persoon in kwestie de toegang tot de praktijk te ontzeggen.

Indien de hulpvraag sexuele handelingen betreft gelieve dan geen contact op te nemen daar praktijk Li Qi hierin niet voorziet!

Bij verhindering

Indien u verhinderd bent dan dient u de afspraak 24 uur van tevoren af te zeggen anders ben ik genoodzaakt het consult in rekening te brengen. Telefonisch contact, SMS of Whatsapp heeft de voorkeur indien u een afspraak wilt verzetten of afzeggen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.